Aktivity


Výroční zpráva 2021, Výroční zpráva 2020

⇒ Pročtěte si resumé našich aktivit za roky 2015, 2014 a 2013. 

⇒ Poslechněte si podcast o našich aktivitách (web veganka.cz, únor 2015).

⇒ Případně se podívejte na videorozhovor s dvěma našimi členy (televize cestyksobe.cz, květen 2013).

Pokud naše aktivity považujete za smysluplné, podpořte nás, prosím.