O nás

Otevři oči je spolek usilující o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím podpory a propagace veganství.

Spolek působí na čistě dobrovolnické bázi a nemá žádné zaměstnance, jeho činnost je financována zejména dary drobných přispěvatelů z řad individuálních příznivců.

Spolek působí v Praze, ovšem vydává a distribuuje tiskové materiály pro celé Česko i Slovensko.

Mezi další stěžejní aktivity spolku patří například pravidelné veřejné akce jako ochutnávky veganských pokrmů zdarma, komunitní večeře, každoroční akce jako The Official Animal Rights March, Vánoce bez násilí či Světový den hospodářských zvířat, informační stánky na festivalech atd.

schuzka