Vize

Lidé pro svou konzumaci zabili v roce 2018 více než 65 miliard zvířat (nepočítaje vodní živočichy). Ohromné množství tvorů – každý z nich jednotlivec – žije svůj život a přichází o něj v jen těžko představitelných podmínkách. Jejich bolest tuší jen málokdo a ještě méně lidí se dotýká. Většina lidí konzumuje těla a produkty zvířat a platí tak za jejich obrovské utrpení a násilnou smrt.

Společnost nás učí vnímat zvířata jako prostředky k uspokojování našich potřeb. Na jejich zájmy jsme ochotni hledět jen tehdy, dokud to neomezuje náš užitek z nich. Neuznáváme jejich vlastní hodnotu jako žijících jednotlivců, nezávislých na našich zájmech a existujících pro své vlastní zájmy. Odosobňujeme je do kategorií „zvíře hospodářské“, „laboratorní“, „škodná“ atd.

Lidské vnímání mimolidských zvířat je velmi zmatené. Mnozí z nás žijí nebo žili se zvířetem. Milujeme je, jsou členy našich rodin. Zároveň pojídáme kousky těl zvířat v ničem odlišných od těch, která milujeme, a odvoláváme se na to, že jsou to „jenom zvířata“.

Po staletí byli lidé rasisty a zotročovali jiné lidi. V mezilidských vztazích dlouho rozhodovalo společenské postavení nad spravedlností. Postupně se však vyvíjíme a ustupujeme od názorů a praktik, kterými způsobujeme jiným trápení.

I my lidé jsme zvířaty. Svou schopností prožívat emoce a bolest fyzickou i psychickou se příliš nelišíme od jiných savců, ptáků ani ryb.

Nikdo z živých bytostí si nepřeje umírat. Všichni chceme žít svůj život a všichni na něj máme právo. Nikdo se nenarodil určený pro zabití. Bez ohledu na to, jakou cenu jim přisoudíme my, život a svoboda má stejnou hodnotu pro každého z nás.

Co s tím?

O životech zvířat rozhodujeme nad každým jídlem. Drtivá většina člověkem zabitých zvířat je zabita právě pro potravu. Proto se v rámci projektu Otevři oči zaměřujeme především na propagaci veganství jako nejlepšího individuálního kroku ke zlepšení situace zvířat v lidské společnosti.

Veganství se mnohým lidem může zdát jako nedosažitelný cíl, ale každý dílčí krok tímto směrem je pozitivní. Nejste-li připraveni přestat jíst produkty ze zvířat nyní, můžete vyzkoušet např. jeden veganský den v týdnu nebo ochutnávat např. sójová mléka a další alternativy k hlavním i menším jídlům.

Více informací o veganství a cestě k němu najdete v naší brožurce a na webu GoVeg.cz.