Otevři oči v roce 2014

Přehled aktivit za uplynulý rok

Rádi bychom se s vámi podělili o to, co se nám – s vaší pomocí – v roce 2014 podařilo.

Díky dobrovolníkům z nejrůznějších měst jsme v roce 2014 rozdistribuovali 15 000 kusů brožur o veganství a mnoho dalších našich tištěných materiálů. Naše šestnáctistránkové brožury jsou v současnosti nejobsáhlejším českým materiálem o veganství a o využívání zvířat pro lidskou potravu. Od roku 2009 jsme těchto brožur vytiskli a rozdali krásných 47 500 kusů.

Uspořádali jsme několik velkých akcí a s infostánkem, přednáškou či veganskými ochutnávkami jsme se zúčastnili mnoha dalších událostí.

Zájemcům jsme rozeslali na 100 zásilek s informačními materiály k dalšímu šíření a odpověděli na 300 e-mailů. Chcete-li také zaslat naše materiály, napište si o ně, rádi vám je zašleme!

Asi padesátkrát jsme uskutečnili naše pravidelné pouliční promítání, při němž již šest let každý týden oslovujeme kolemjdoucí a informujeme je o etických dopadech využívání zvířat pro lidskou potravu a o možnosti veganství. Jste-li z Prahy, rádi se s vámi na našem promítání potkáme.

Jednou z našich největších akcí v roce 2014 byl třídenní filmový festival Zvířata jsou taky lidi, který v pražském kině Atlas navštívilo celkem asi 600 návštěvní. Představili jsme na něm sedm snímků o právech zvířat a morálních dopadech našeho vztahu ke zvířatům. Mediální dopad akce odhadujeme nejméně na 700 tisíc osob. Jednalo se o náš již třetí filmový festival.

V roce 2010 jsme v Praze poprvé uspořádali smuteční průvod na památku tzv. hospodářských zvířat. V roce 2014 jsme jej uspořádali již popáté a průvod se za tu dobu rozšířil již do pěti českých měst, z čehož máme velikou radost.

V roce 2014 jsme také zažili dosud největší průvod Prahou oslavující etický přístup ke zvířatům Veggie Parade. Streetparty zakončenou bohatým programem a ještě bohatší přehlídkou veganského občerstvení pořádáme v Praze již šestým rokem a letos se při ní sešlo na osm set účastníků.

I v tomto roce budeme věnovat všechnu svou energii šíření myšlenky, že životní styl soucitný k ostatním živým tvorům je možný a má smysl, a že mimolidským zvířatům patří právo na život a svobodu.

Pokud naši práci považujete za smysluplnou, budeme vděčni za vaši podporu. Finanční příspěvky jakékoli výše můžete zasílat na č. ú. 2700191599/2010 (ze Slovenska můžete zasílat na č. ú. 2700191599/8330). Více o možnostech podpory naší práce naleznete zde. Všem z vás jsme za vaši pomoc velice vděčni.

Děkujeme, že jste v minulém roce byli s námi!

Shrnutí našich aktivit za rok 2013 zde.

   festival-2014

   promitani-2014

tereza-prednaska   Průvod Prahou Veggie Parade 2014   Veganské ochutnávky